VPS-01

VCore

1

RAM

512 MB

SSD

15GB

Bandwidth

Unlimited

150,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký

VPS-02

VCore

1

RAM

1 GB

SSD

20GB

Bandwidth

Unlimited

300,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký

VPS-03

VCore

2

RAM

2 GB

SSD

30GB

Bandwidth

Unlimited

500,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký

VPS-04

VCore

4

RAM

4 GB

SSD

50GB

Bandwidth

Unlimited

1,200,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký

VPS-05

VCore

6

RAM

8 GB

SSD

100GB

Bandwidth

Unlimited

1,800,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký

VPS Option

VCore

6

RAM

8 GB

SSD

100GB

Bandwidth

Unlimited

1,800,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký