Eco-Linux 01

Disk Space

300 Mb

Bandwidth

10 Gb

Email

5

mySQL

1

Panel

DirectAdmin

FTP

3


180,000 VND
6 tháng
Đăng ký

Eco-Linux 02

Disk Space

500 Mb

Bandwidth

30 Gb

Email

10

mySQL

1

Panel

DirectAdmin

FTP

5

300,000 VND
6 tháng
Đăng ký

Eco-Linux 03

Disk Space

800 Mb

Bandwidth

50 Gb

Email

15

mySQL

2

Panel

DirectAdmin

FTP

8

240,000 VND
3 tháng
Đăng ký

Eco-Linux 04

Disk Space

1 Gb

Bandwidth

100 Gb

Email

20

mySQL

3

Panel

DirectAdmin

FTP

10

330,000 VND
3 tháng
Đăng ký

Eco-Linux 05

Disk Space

1.5Gb

Bandwidth

150 Gb

Email

20

mySQL

5

Panel

DirectAdmin

FTP

30

140,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký